Építésztervezői és Kivitelezői Tevékenységéhez
Kötelező Felelősségbiztosítás

E-építési naplóhoz
Kötelező Felelősségbiztosítás

Kinek Kell a Tervezői és Kivitelezői Felelősségbiztosítás?


 • Építészeknek vagy más szakági Tervezőknek, fővállalkozó Kivitelezőknek.
 • Egyszerű bejelentéshez vagy Építési engedélyhez kötött építési tevékenységet végeznek.

AKCIÓ!Most az alapdíjból 25%-64% kedvezményt adunk!AKCIÓ!Alapozzon megfelelő védelemre és biztos háttérre!A 2017. január 1. után kötött tervezési/kivitelezési felelősségbiztosítást szerződést kell kötni:

 • tervező esetében az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésére 2017. február 1. után kerül sor;
 • fővállalkozó kivitelező esetében az elektronikus építési főnapló megnyitására 2017. február 1. után kerül sor.

Mire terjed ki a Tervezői és Kivitelezői Felelősségbiztosítás?

 • Az olyan személyi sérüléses és dologi károkra, amelyeket ügyfelünk okoz, és amelyekért kártérítési felelősséggel tartozik.
 • A biztosítási védelem kiterjed a biztosítottunknak az alvállalkozói, megbízottai által okozott károkra is.
 • A biztosítás 3 éves utófedezetet is tartalmaz, azaz azokra a károkra is fedezetet nyújt, amelyeket a biztosítottunk a szerződés hatálya alatt okozott, de legkésőbb a biztosítás megszűnését követő 3 éven belül jelentenek be társaságunknál.

Miért Kell Tervezői Kivitelezői Felelősségbiztosítást kötni?

 • Egy építkezés számos buktatót rejthet magában, amire építészként, tervezőként vagy éppen kivitelezőként érdemes jó előre felkészülnie.
 • Előfordulhat, hogy a tervezés során hiba csúszik a számításba, emiatt kár keletkezik az épületben, vagy éppen a munkálatok során sérül meg valaki.
 • Kötelező felelősségbiztosításunk többek között ilyen esetekben nyújt megbízható segítséget.
 • Most az alapdíjból 25% kedvezményt adunk, ha a kedvezményekkel csökkentett egyszeri vagy éves biztosítási díj tervezői biztosítás esetén eléri vagy meghaladja a 30 000 Ft-ot,
 • kivitelezői biztosítás esetén pedig a 90 000 Ft-ot! Az akció visszavonásig él.

A 2017. január 1. után kötelező megkötni a Tervezői és Kivitelezői Felelősségbiztosítást

 • Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetében a következőkre kötelező felelősségbiztosítást kötni:
 • Az olyan károkra, amelyek az építész vagy más szakági tervező által vállalt tervezési és tervezői művezetői tevékenység során keletkeznek.
 • Az olyan károkra, amelyek a fővállalkozói kivitelező által vállalt építőipari kivitelezési tevékenység során keletkeznek.
 • A felelősségbiztosítási kötelezettségét teljesítheti projektenként vagy keretjelleggel, határozatlan idejű szerződés formájában is.
 • A tervezőnek legkésőbb a tervezési szerződés megkötésekor rendelkeznie kell felelősségbiztosítással, és a szerződésnek fenn kell állnia az elektronikus építési főnapló megnyitását követő 2 évig.
 • A fővállalkozó kivitelezőnek legkésőbb a munkaterület átadásakor rendelkeznie kell felelősségbiztosítással, és a szerződésnek fenn kell állnia legalább a lakóépület teljes műszaki átadás-átvételének lezárásáig.Miért kell Tervezői és Kivitelezői Felelősségbiztosítást kötni?


 • Széles körű fedezetet adunk az építési és kivitelezési tevékenység során előforduló felelősségbiztosítási károkra
 • Termékünk megfelel a kötelező felelősségbiztosítás megkötését előíró jogi szabályozásnak.
 • Egy szerződésben megkötheti a tervezői és a kivitelezői felelősségbiztosítást.
 • Fedezetet nyújt arra az esetre is, amikor a biztosítottunk által készített terveket nem saját maga művezeti, hanem az által igénybevett alvállalkozó tervező.
 • Projektre és határozatlan időre is megkötheti.
 • Teljes körű szakmai felelősségbiztosítást is kínálunk, amellyel nem csak az egyszerű bejelentéshez kötött tevékenységét biztosíthatja.Milyen Tervezői és Kivitelezői hibák fordulhatnak elő a gyakorlatban?

 • Egy tervezéssel és kivitelezéssel is foglalkozó építőipari cég fő profilja legfeljebb 300 m2-es családi házak tervezése és kivitelezése.
 • Egy családi ház építése során a kivitelező szakmai hibát vét, nem megfelelően rögzíti az építési helyszínt elhatároló kerítést. A kerítést a szél a szomszédos társasházra fújja, az épület külső szerkezetében, a kertben található padokban és kerti lámpákban jelentős kárt okozva.
 • A társasház kártérítési igénnyel fordul ügyfelünkhöz. A biztosítás ilyen esetben fedezetet nyújthat az épület szerkezeti kárainak helyreállítására, és a kertben megsérült padok és kerti lámpák pótlásának költségeire.
 • A pechsorozat sajnos itt még nem ér véget: a családi ház tervezésekor ugyanis a talajvíznyomás elleni szigeteléshez nem megfelelő anyagot ír elő ügyfelünk egyik tervezője.
 • Ennek következtében a házban a vízszigetelés megreped a műszaki átadást követő 3. évben. A ház falán méteres magasságig átnedvesedik a fal, és ledobja a vakolatot.
 • A család újra kártérítési igénnyel fordul ügyfelünkhöz. A biztosítás ilyen esetben fedezetet nyújthat a földmunkák és szigetelési munkák többletköltségeire és a homlokzati fal helyreállítási költségeire.


A jogszabályok szerint mikor kell megkötni a biztosítás?


Felelősségbiztosítást a 2017. január 1. után kötött tervezési/kivitelezési szerződésekre kell kötni, ha:
 • tervező esetében az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésére 2017. február 1. után kerül sor;
 • fővállalkozó kivitelező esetében az elektronikus építési főnapló megnyitására 2017. február 1. után kerül sor.

Hogyan igazolom, az E Naplóban érvényes biztosítással rendelkezem?


 • Erről az elektronikus építési naplóban kell nyilatkoznia.
 • Rögzítse a biztosító nevét és a kötvényszámot, illetve töltse fel a biztosító által kiadott fedezetigazolást.
 • Társaságunk a fedezetigazolást a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül adja ki.
 • A fedezetigazolást akkor állítjuk ki, ha a biztosítási ajánlatot aláírta, és a biztosítási díjat vagy az első díjrészletet befizette.


A Biztonságos Tervezéshez
Mi Vagyunk A Megoldás