Generali Kikötő Vízi Járművek Biztosítása

Velünk teljes körű biztonságban tudhatja magát, amikor barátaival, családjával a hajózás csodálatos élményének hódol.Hajós Biztosítás

Aki a hajózás szerelmese lett, nehezen tud elszakadni tőle. Viszont egy nem várt esemény, egy baleset okozta hajósérülés több hetes kiesést is okozhat, nem beszélve az anyagi károk okozta bosszúságról vagy egy hajóstársa sérüléséből eredő tragédiáról. A Generali Kikötő vízi jármű casco, felelősség- és balesetbiztosítás megadja Önnek a választás lehetőségét, a biztosítási szerződést igény szerint megkötheti mindhárom elemre vagy azok kombinációjára. (Balesetbiztosítás önállóan nem, csak casco vagy felelősségbiztosítással együtt köthető.)


Hajó-Casco Biztosítási termékünk megtéríti:


  • Ütközés, törés kárait, beleértve a hajótesten kívüli, kiálló részek töréskárait is;
  • Tűz, villámcsapás, robbanás, vihar, földrengés, árvíz, jégverés, sziklaomlás, kőomlás és földcsuszamlás okozta károkat;
  • Betöréses lopás, rablás és vandalizmus során bekövetkezett károkat.

Biztosítási szolgáltatásunk kitrejed a vízi jármű:


  • Vízen tartásának idejére, feltéve, hogy az hatóságilag nem tilos,
  • Szárazföldi tarolásának idejére, beleértve a hajófelvonást, a parti leeresztést, a dokkolást és a vízrebocsátást is,
  • Szárazföldi szállításainak időtartamára.
Generali Kikötő

Vízi jármű casco-biztosításVízi jármű casco biztosítási termékünk megtéríti:

- ütközés és törés kárait, beleértve a hajótesten kívüli, kiálló részek törésárait is
- tűz, villámcsapás, robbanás, vihar, földrengés, árvíz, jégverés, sziklaomlás, kőomlás és
földcsuszamlás okozta károkat
- betöréses lopás, rablás és vandalizmus során bekövetkezett károkat

Biztosítási szolgáltatásunk kiterjed a vízi jármá:

- szárazföldi tárolásának idejére, beleértve a hajófelvonást, a parti leeresztését, a dokkolást és a vízrebocsátást is
- Szárazföldi szállításainak időtartamára
- A biztosítási feltételek V.1 pontjában felsorolt biztosítási (alapfedezeti) eseményekkel okozati összefüggésben:
- A vízi jármú utasainak ruházatában és személyes tárgyaiban bekövetkezett károkra (vízbeesés és elmerülés kárainak kivételével) személyenként max:30.000Ft és káreseményeket max. 100 000Ft összeghatárig.
- A vízi jármű ideiglenes pótlásának (hajóbérlés) igazolt költségeit max. 5nap időtartamra és maximum 400 000Ft-ig, amennyiben ez azért vált szükségessé, mert a biztosított jármű káreseményből eredő sérülésre annak további, biztonságos használatát nem teszi lehetővé, és a javítás várható ideje meghaladja a 3 napot.


Vitorlások casco díjai:

Biztosítási összege(Ft)Alap díjtétel %Minimum díj (Ft)
1-től 2 Millióig60 000
2-től 5 Millióig2,0060 000
5-től 10 Millióig1,60100 000
10-től 15 Millióig1,40160 000
15-től 20 Millióig1,20210 000
20-től 30 Millióig1,10240 000
30 Millió felettegyediVIG engedéllyel

Kiegészító záradékokPótdíj
Lopás15%
Európai hatály.20%
Bérbeadás50%
Verseny Mo.20%
Verseny Eu.60%

Motoros casco díjai:

Biztosítási összege(Ft)Alap díjtétel %Minimum díj (Ft)
1-től 2 Millióig80 000
2-től 5 Millióig3,0080 000
5-től 10 Millióig2,40150 000
10-től 15 Millióig2,10240 000
15-től 20 Millióig1,80270 000
20-től 30 Millióig1,65360 000
30 Millió felettegyediVIG engedéllyel

Kiegészító záradékokPótdíj
LopásH0120%
Európai hatály.H0320%
BérbeadásH0450%


Az általános rendelkezések kizárásain túl - csak külön szakosztályi engedély mellett vállalható

- Az 1 Millió Ft alatti és a 30 Millió Ft-ot meghaladó biztosítási összegű hajók,
- A 15 évnél idősebb vízi járművek,
- Teher-személyszállító hajók és,
- A 10db-ot meghaladó vagy az 50 Millió Ft-ot meghaladó(összevont) biztosítási összegű flották casco biztosítás

Szemle

A szakosztály eltérő rendelkezése hiányában állapotfelmérés vagy szemle minden esetben szükséges!

10 Millió forint biztosítási összegig az állapotfelmérést az üzletkötő vagy alkusz hajtja végre (illetve kérhet külön személet)

Szemleköteles a vízi jármű ha:

- Biztosítási összege 10 Millió Ft-ot meghaladja
- Sérült állapotú vagy korábban sérült volt
- Az üzletkötő, alkusz által elvégzett egyszerűsített állapotfelmérés további személet javasol

A személet a Koczkázat vállaló csoport vagy az általuk megbízott kárszakértő kollégák, esetenként az Autotál Kft. alkalmazottai folytatják le.


Vízi járművekben utazó személyekre
vonatkozó kiegészítő balesetbiztosítás


Vízi járművekben utazó személyek balesetbiztosítása

A szerződés alapján a biztosító megtéríti azt a kárt, amely a biztosított a
Szerződésben megjelölt vízi járműben történő utazás, a járműben történő ki és
beszállás, illetve a kiegészítő szolgáltatáscsomag választása esetén, a sportolás és
versenyzés, valamint a vízen sikló eszközökkel (pl:Vízi banán) végzett szorakoztatási
célú tevékenységek végzésének tartama alatt éri.

Nem köthető Balesetbiztosítás

- Önálló biztosításként
- Egy évnél rövidebb tartalmú (felelősség)biztosítások mellé és
az álltalános rendelkezésekben írt esetekben

Biztosítási szolgáltatásokSzolgáltatáscsomagok
1. csomag2. csomag3. csomag
Baleseti halál1 000 000Ft2 000 000Ft5 000 000Ft
Baleseti eredetű maradandó
egészségkárosodás
2 000 000Ft3 000 000Ft5 000 000Ft
Csonttörés15 000Ft30 000Ft50 000Ft
Baleseti költségtérítés50 000Ft80 000Ft100 000Ft
Alap csomag díjférőhely1 000Ft1 800Ft3 200Ft
Versenyzés és a spórtolás idejére is
fedezetet nyújtó kiegészítő csomag
díjférőhely
1 900Ft3 200Ft5 600FtKi kérheti Szimba biztosítást?


A szülő azzal, hogy a Szimba kalauzon lévő Válaszkártyát kitölti és visszaküldi, illetve a biztosítási díjat befizeti.

Ki lehet biztosított?


Az a gyermek, fiatal, aki a szerződés megkötésének időpontjában nem töltötte be a 25. életévét, és nappali tagozatos tanulói/hallgatói jogviszonyban áll, vagy óvodába, bölcsődébe, családi napközibe jár.

Mennyi a biztosítási díj, és milyen időközönként kell befizetni?


A biztosítási díjat egy tanévre előre (a Szimba Válaszkártya kitöltéskor) kell rendezni. A biztosítottak egy főre jutó éves biztosítási díját szolgáltatási csomagonként a fenti táblázat és a Szimba-kalauz is tartalmazza.